CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

CJB verzamelt gegevens over haar opdrachtgever teneinde een overeenkomst uit te voeren die met haar opdrachtgever is gesloten. CJB is daarvoor ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wel onder registratienummer M1282475. Behoudens voorafgaande toestemming van opdrachtgever is CJB - tenzij daartoe wettelijk verplicht - niet gerechtigd de informatie - die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld - aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. CJB verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst én dan nog uitsluitend pas ná goedkeuring van opdrachtgever. De uit de Quicscan van CJB verkregen informatie wordt door CJB als verwerker en eindverantwoordelijke digitaal vastgelegd, door middel van een virusscanner en een firewall beveiligd en zal - behoudens de opdracht, de Quickscan en de eventuele koop- en leveringsovereenkomst of waardebepaling - na afronding van de opdracht door CJB worden vernietigd. Alle door CJB vastgelegde informatie is gedurende de uitvoering van de opdracht op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen door opdrachtgever. opdrachtgever kan daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ciscobarao. Na afronding van een opdracht zal opdrachtgever worden opgenomen in het digitale referentieregister van CJB op barao.nl. CJB neemt de bescherming van de gegevens van haar opdrachtgver serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een opdrachtgever de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan opdrachtgever contact opnemen met CJB via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..