CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

Om een onderneming succesvol op de juiste koers te houden kan het zinvol of noodzakelijk zijn een fusie met een andere onderneming aan te gaan. Het doel van een dergelijke fusie kan zijn het aanvullen van activiteiten, het vergroten van de gezamenlijke markt, het verlagen van indirecte kosten etc.. Fuseren heeft alleen zin als de uitkomst 1 + 1 = 3 is. Het fusieproces is complex, vele factoren spelen een rol, zoals cultuurverschillen, locaties, menselijke interacties, communicatie systemen etc.. Een succesvolle fusie komt tot stand door een duidelijke gezamenlijke visie en  strategie waarbij de oplossingen voor alle te verwachten problematiek is meegenomen. Zonder een nauwkeurig (vooraf beschreven) integratieproces, zal een fusie de beoogde doelstellingen niet makkelijk waarmaken. Wij kunnen u daarbij effectief ondersteunen bij;

  • Het zoeken naar een passende fusie- partner
  • Het maken van een heldere analyse
  • Het formuleren van de gezamenlijke visie

Het bepalen van een passende strategie voor en ten behoeve van de fusie. In fusietrajecten hebben wij goede ervaring met de aanpak waarbij wij het totale project onder onze regie uitvoeren - daar waar nodig en altijd in overleg met opdrachtgever - met ondersteuning door specialisten op deelgebieden. Wij hebben namelijk hetzelfde belang als u; uw fusie tot een succes maken.