CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

De afwikkeling van het faillissement van assurantietussenpersoon verloopt in de praktijk vaak stroef. Dat komt vaak omdat de commerciële belangen en de juridische realiteit niet altijd parallel lopen, hetgeen een vruchtbare samenwerking tussen verzekeraars en curatoren in de weg staat. Voor alle betrokken partijen valt hier dan ook een hoop winst te halen. Alle partijen zijn immers gebaat bij de overdracht van de portefeuille van de gefailleerde tussenpersoon op de kortst mogelijke termijn en tegen de hoogst mogelijke prijs. De verzekerden kunnen dan weer op de juiste wijze worden bediend en de schuldeisers, waaronder de verzekeraars, van de failliete tussenpersoon krijgen wat hen toekomt.

Wellicht ten overvloede; ons honorarium zal de boedel niet belasten, hierdoor zijn wij naast een betrouwbare partner voor de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) ook een hele interessante partij.