CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

Een visie met de daarbij behorende strategie ontwikkelen is een proces van doelgericht kiezen en loslaten. Kiezen voor een bepaalde koers betekent kiezen voor het uitbouwen en tot groei brengen van (kern)activiteiten en het afbouwen en loslaten van minder aantrekkelijke (kern)activiteiten. Pas als u concreet kunt aangeven waar u niet voor kiest, kunt u een heldere en doelgerichte strategie formuleren en wegen en middelen kiezen om uw toekomstbeeld te vertalen in concrete doelstellingen en acties voor de korte en lange termijn.