CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

Er is een groot aantal situaties denkbaar waarbij u behoefte kunt hebben aan een gedegen en objectief waardeoordeel over uw portefeuille of assurantieonderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan: 

 • In- en uittreden partners
 • Echtscheiding- erfrechtvraagstukken
 • Financieringsaanvraag
 • Geschillenbeslechting of andere juridische procedures
 • Wijziging van de rechtsvorm
 • Fusie en/of samenwerking
 • Fiscale vraagstukken
 • Beoordeling van een eventuele vraagprijs
 • Verkenning van de verkoopwaarde.

 In onze analyse en waardebepaling treft u o.a. de volgende componenten aan: 

 • Formele gegevens
 • Algemene informatie en achtergronden van het kantoor
 • Kerncijfers & SWOT-analyse
 • Gehanteerde waarderingsmethodiek
 • Waardebepaling

Voorafgaand aan de formele analyse en waardebepaling ontvangt u - als opdrachtgever- een concept ter inzage. Na goedkeuring van en eventuele aanvulling op dit concept, zullen wij de waarde vaststellen en de officiële analyse en waardebepaling afgeven.

Wij voorzien u zo van een vakkundige waardebepaling, helder en zonder valse verwachtingen te scheppen.